Efteruddannelsens opbygning

Dansk Kørelærer-uddannelse udbyder den lovpligtige efteruddannelse af kørelærere. Kravet om efteruddannelse omfatter alle kørelærere der den 1. april 2014 havde en gyldig kørelærergodkendelse og som ansøger om fornyelse af kørelærergodkendelsen den 1. januar 2016 eller senere. Dansk kørelærer-uddannelse optager som kursister alle godkendte kørelærer uanset organisatorisk tilhørsforhold. Færdselsstyrelsen har godkendt efteruddannelsescentret og dettes uddannelsesaktivitet. Uddannelsen er opdelt i to moduler, som hver undervises henover en weekend. Modul 1 og modul 2 skal tages med 14 dages mellemrum.
Modul 1

Modul 1

Del 1


 • Efteruddannelsens mål

 • Systematik og præstationskrav

 • Undervisningslære og færdighed


Del 2

 • Undervisningsplanens indhold og systematik

 • Gennemgang af prøver og evaluering


Del 3

 • Sociale, psykologiske og samfundsmæssige faktorer

 • Ulykkes og skadesfaktorer

 • Adfærds- og holdningspåvirkende virkemidler

Modul 2

Modul 2

Del 1


 • regelgrundlaget for kørekort og køreuddannelse

 • kørelærergodkendelsen

 • kørekort

 • køreuddannelse

 • frakendelse og generhvervelse af førerretten


Del 2
(valgfrit mellem nedenstående emner)

 • arbejdsmiljø, livstilssygdomme, stress og ergonomi

 • virksomhedsøkonomi, virksomhedsdrift, ansættelse og regnskabsføring

 • køreteknik

Efteruddannelsen skal sikre...

Efteruddannelsen skal sikre...


 • at kørelæreren har viden om og kan anvende forskellige undervisningsmetoder, så kørelæreren kan gennemføre undervisning på mange måder, alt efter hvad deltagerne og stoffet kræver.

 • at kørelæreren kan planlægge egen undervisning samt kan detailplanlægge en undervisningslektion.

 • at sikre kørelærerens viden om risikoforståelse, trafikkultur, færdselspsykologi og færdselssociologi.

 • at kørelæreren har viden om undervisningsplanerne for køreuddannelsen med tilhørende lærervejledninger.

 • at kørelæreren har viden om relavante love og bekendtgørelser.

 • at kørelæreren har viden om administrative bestemmelser for køreuddannelsen.

Pris og ekstra

Pris og ekstra

Pris kr. 7.900,- excl. moms.

Prisen indeholder alle undervisningsmaterialer, incl. opdateret undervisningsplan og kørekortbekendtgørelse.

Prisen er incl. forplejning under hele forløbet samt hotelophold i modul 2.

Morgenmad, formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe.

Modul 2 afholdes som internatkursus og prisen inkluderer derfor også frokost, eftermiddagskaffe, aftenmenu på Bogense Hotel, overnatning på enkeltværelse, morgenmad, formiddagskaffe, frokost samt eftermiddagskaffe.
Under hele forløbet vil der være adgang til frisk frugt og forfriskninger.

 Holdstart 2020

Holdstart 2020

Kurset er opdelt i 2 moduler. 1. modul undervises der i fredag-lørdag-søndag og 7 dage senere undervises der i 2. modul fredag-lørdag. Alle undervisningsdage starter kl. 08.00.  

Hold 2020 - 1

Modul 1: fredag d. 21. August 2020 - søndag d. 23. August 2020.
Modul 2: fredag d. 28. August 2020 - lørdag d. 29. August 2020.

Hvem er vi ?

Vi består af 4 undervisere, som tilsammen har mere end 100 års erfaring inden for undervisning.
Per Obling
Per Obling
Underviser
Martin Hansen
Martin Hansen
Underviser
Kenneth Nielsen
Kenneth Nielsen
Underviser
Jess Schmidt
Jess Schmidt
Underviser

Tilmeld dig til kurset 2020

Vælg det hold du ønsker at tilmelde dig til: